Kreatywność w negocjacjach

Kreatywność jest fundamentalną umiejętnością potrzebną do udanego zakończenia negocjacji. Podczas tej trudnej dyskusji i dążenia do osiągnięcia porozumienia pozwala na wypracowanie najlepszych wyników i zadowolenie obu stron. Wykorzystując kreatywność, można wyjść poza stereotypowe podejście do negocjacji i uzyskać korzystne dla obu stron rezultaty. W tym artykule analizujemy w jaki sposób skutecznie wykorzystać kreatywność w procesie negocjacji.

Kreatywne podejście pozwala ominąć nieporozumienia

W procesie negocjacji często dochodzi do nieporozumień, a cele i interesy obu stron wydają się być sprzeczne. Może się poprawiać sytuacja, gdy zamiast zaostrzać ton wymiany zdań, spróbuje się odnaleźć przyczyny leżące u korzeni tych nieporozumień. Tylko poznanie tego, jak jedna lub druga strona postrzega daną sytuację, może zaprowadzić do właściwego, kompromisowego wyjścia. W tym przypadku kreatywne podejście to udana szansa na uniknięcie żmudnych, konfliktowych wymian słów.


Czy zaciekawił Cię temat: Jak kształtować umiejętności przywódcze mistrza?


Kreatywność jako bonus dla obu stron

Działania twórczego negocjatora powinny iść w kierunku zaproponowania solution, które będzie korzystne dla obu stron. Warto przedyskutować za pomocą narzędzi takich, jak brainstorming lub mapping zagadnienie w różnych możliwych rozwiązań sytuacji i przyjrzeć się jej z różnych perspektyw. Trzeba spojrzeć na obecną dyskusję biznesową z uwzględnieniem minimalizacji kosztów, ograniczenia ryzyka i wzrostem wydajności. Istnieje również szansa, że strony mogą połączyć swoje dobra, a nawet sprzedawać je sobie wzajemnie.

Korzyści niesione przez kreatywność w negocjacjach

Kreatywne postępowanie w trakcie prowadzenia negocjacji może przynieść wiele korzyści biznesowych. Mogą one tyczyć się następujących obszarów:

  • Budowanie relacji
  • Poprawa wyników finansowych
  • Zwiększony poziom innowacyjności projektów
  • Uzyskanie przewagi na rynku
  • Ograniczenie ryzyka
  • Udana współpraca z potencjalnymi partnerami biznesowymi

Wymienione powyżej korzyści są tylko niektórymi z tysięcy możliwości, jakie mogą odnieść negocjacje dzięki kreatywnemu podejściu. Kreatywność w negocjacjach ma za zadanie zbudować wygodne dla obu stron porozumienie oraz wyjść obronną ręką z trudnych, obarczonych często presją i stres sytuacji.

Kreatywność w negocjacjach może pomóc firmie odnieść korzyści w wielu różnych dziedzinach. Tylko wtedy, gdy strony chcą osiągnąć wspólny sukces, szanse na obopólny sukces okazują się realne. Dodatkowe umiejętności analityczne i kreatywne muszą być dopasowane, aby wnosiły one coś pozytywnego do konkretnej rozmowy o interesach.

Dodaj komentarz